Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2018 22/03/2018

        Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018.

       Tham gia Hội nghị, về phía Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Xuân Hiền – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, về phía Học viện Âm nhạc Huế có PGS.TS. Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Học viện; ThS. Hoàng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, trưởng, phó các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và người lao động của Học viện.

       Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Bốn Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

        Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hiền – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên, đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng như Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2018 về phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí đã khái quát và phân tích những phong cách chính của Bác như: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,…

Đ/c Lê Xuân Hiền – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

        Chiều cùng ngày đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng –  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt nội dung trọng tâm của các Nghị quyết như: Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đ/c Nguyễn Thành Nhân – Trưởng phòng Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị.

Tin, ảnh: Thành Nhẫn

Đăng ký trực tuyến