Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

Nghiệm thu các nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2018 27/12/2018

        Thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2018,  cuối năm 2018, Hội đồng khoa học Học viện Âm nhạc Huế đã tiến hành nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN đã trúng tuyển xét chọn, tuyển chọn đưa vào thực hiện năm 2018, bao gồm 03 đề tài NCKH và 04 hoạt động khoa học.

        Phần lớn các đề tài nghiên cứu đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, công tác quản lý phục vụ của Học viện. 03 đề tài nghiệm thu trong năm nay đều được các Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Đề tài “Một số thủ pháp xử lý các kỹ thuật trong đào tạo Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế – MS: HVAN.CB.2018.11.02 ” đã phân tích một cách khách quan thực trạng chất lượng các lớp năm 1-2 hệ Trung cấp và hệ Đại học chuyên ngành Thanh nhạc; để từ đó đề xuất một số thủ pháp xử lý các kỹ thuật trong đào tạo Thanh nhạc tại nhằm mang lại hiệu quả trong quá trình dạy và học chuyên ngành này tại Học viện Âm nhạc Huế. Đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa dữ liệu và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Học viện Âm nhạc Huế – MS: HVAN.CB.2018.11.03” được đánh giá mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Đề tài đã làm sáng tỏ thực trạng công tác quản lý các nhiệm vụ KHCN tại Học viện, từ đó đề xuất một số giải pháp ứng dụng CNTT trong việc số hóa dữ liệu và quản lý các nhiệm vụ KHCN tại Học viện. Việc ứng dụng CNTT trong số hóa dữ liệu và quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở tại Học viện có thể không phải là phương pháp duy nhất hoặc mới nhất trong thời điểm hiện tại nhưng đối với tình hình thực tế của đơn vị xét về mọi mặt (trang thiết vị cơ sở vật chất, nguồn nhân lưc, cơ sở tài chính…) thì đây có lẽ là hướng giải quyết hợp lý nhất nhằm nâng cao chất lượng quản lý công tác này tại Học viện. Đặc biệt, đối với đề tài “Nghiên cứu vai trò âm nhạc trong chương trình giảng dạy đối với trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố Huế – MS: HVAN.2018.11.02” là một hướng nghiên cứu mới. Đề tài làm rõ vai trò, sự tác động của âm nhạc trong chương trình giáo dục tại các trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật nói chung và trên địa bàn thành phố Huế nói riêng. Từ đó, đề xuất hướng xây dựng nội dung các hoạt động âm nhạc phù hợp với khả năng của trẻ khuyết tật nhằm giúp cho việc cảm thụ âm nhạc (trị liệu bằng âm nhạc) căn cứ trên nhu cầu, năng lực, cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục xã hội thực tế của địa phương; đồng thời đề xuất hướng đào tạo đội ngũ giáo viên có kiến thức cơ bản về giáo dục âm nhạc cho trẻ khuyết tật đáp ứng với yêu cầu thực tế của xã hội…Có thể nói, nhóm đề tài này đã đi đúng và trúng những vấn đề của chính thực tiễn nhà trường và xã hội đang đặt ra…

        Tuy nhiên, để hoàn thiện  đề tài và tiến tới triển khai ứng dụng vào thời gian tới, Hội đồng nghiệm thu đề nghị các Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để hoàn chỉnh và có hướng nghiên cứu tiếp…

        Ngoài các đề tài NCKH, các hoạt động khoa học cũng được Hội đồng đánh giá cao. Các hoạt động chủ yếu tập trung vào nâng cao chất lượng công tác đào tạo. Thông qua các hoạt động biểu diễn, các CBGV cũng như các học sinh sinh viên có cơ hội được luyện tập, thực hành tay nghề, trau dồi thêm chuyên môn của mình.

        Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018 có: 03 đề tài xếp loại Tốt; 03 hoạt động xếp loại tốt và 01 hoạt động xếp loại khá.

        Một số hình ảnh nghiệm thu đề tài 2018:

Hội đồng nghiệm thu đề tài do TS. Hà Mai Hương làm chủ nhiệm đề tài

Hội đồng nghiệm thu đề tài do ThS. Nguyễn Thị Phương Tú làm chủ nhiệm đề tài

Hội đồng nghiệm thu đề tài do ThS. Lê Thị Hà Vi làm chủ nhiệm đề tài

 

Nghiệm thu hoạt động khoa học năm 2018

Tin: Phương Tú

Ảnh: Anh Bình

 

Đăng ký trực tuyến