Giới thiệu tài liệu

Dĩa

Dữ liệu đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

Tài liệu nội sinh

5 Romance và phần đệm Piano

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài: CN. Ngô Xuân Việt

Nghiên cứu một số bài bản tác phẩm mới chuyển soạn cho cây đàn Tam Thập Lục

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 Chủ nhiệm đề tại: Phan Thị Thu Hồng

Chùm Romance cho giọng hát & Piano

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 Mã số: HVAN.ST.2020.03.02 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Thanh

Đăng ký trực tuyến