Hỏi Đáp

Hỏi - Đáp sinh viên


Trả lời Hỏi - Đáp sinh viên

Câu hỏi: Làm sao để xem kết quả học tập của sinh viên năm nhất - Sinh viên Nguyễn Hoàng Thùy Dương


Câu hỏi: Làm sao để xem kết quả học tập và khi nào mới có điểm học tập - Sinh viên Nguyễn Hoàng Ân


Câu hỏi: Làm sao để xem kết quả học tập của sinh viên? - Sinh viên Lê trung ấn


Câu hỏi: Cho em hỏi những ngành nào của Học viện giảm học phí - Sinh viên Nguyễn Lê Như Mai


Đăng ký trực tuyến