Giới thiệu

Giới thiệu học viện

Giới thiệu học viện

  SỨ MẠNG            Đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực âm nhạc ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học có chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, biễu diễn các loại hình âm nhạc, tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới; phát…

Xem thêm

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Biểu diễn âm nhạc

1. Lãnh Đạo đơn vị           ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc TTBDAN Điện thoại: 0234.2460.507 – 0989076907 Email: nguyenthanhhuong_haden@yahoo.com   2. Thông tin liên hệ     – Điện thoại: 0234.2460.507     – Địa chỉ: Trung tâm biểu diễn Âm nhạc – Học viện Âm nhạc Huế…

Xem thêm

Khoa Âm nhạc Di sản – Truyền thống

1. Lãnh đạo đơn vị         TS. Dương Thị Lan Hương – Trưởng khoa Điện thoại: 0234. 3838003 – 0948001333 Email: dlhuong.114@gmail.com             ThS. Trần Hữu Quang – Phó Trưởng khoa Điện thoại: 0234. 3838003 – 0905171813 * Email:   4. Thông tin liên hệ       * Địa chỉ:…

Xem thêm

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Lãnh đạo đơn vị              ThS. Mai Anh – Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Điện thoại: (0234) 3898 490 – 0914 078 178 Email: maianh176@gmail.com             ThS.CVC. Nguyễn Thị Phương Tú – Phó trưởng phòng Điện thoại: (0234) 3898 490 – 0914500441 Email: thuguitu@gmail.com…

Xem thêm

Khoa Thanh nhạc

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách Điện thoại: 0983511020. Email: lananhthanhnhac020@gmail.com   2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Văn phòng Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Huế – 01 Lê Lợi Thành phố Huế.    …

Xem thêm

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Hội nghị triển khai nội dung tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

       Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng ủy, chiều ngày 28/6/2023, Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế (Học viên) tổ chức Hội nghị triển khai về nội dung tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước…

Xem thêm

Phát động thi đua thực hiện Chỉ thị 05/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

       Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/ĐUHVANH ngày 25/4/2023 của Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế (Học viện) về một số nhiệm vụ triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm…

Xem thêm

Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong khối Công đoàn cơ sở giáo dục năm học 2022-2023

       Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2023) và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp Khối thi đua Công đoàn cơ sở Giáo dục năm học 2022 – 2023; ngày 13/5/2023, Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên…

Xem thêm

Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”

       Sáng ngày 16/5/2023, Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.         Tham dự Hội nghị và trực tiếp báo cáo có đồng chí Nguyễn Thành Nhân –…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến