Khoa chuyên ngành

Khoa Âm nhạc Di sản – Truyền thống 06/11/2023

1. Lãnh đạo đơn vị

     
 

TS. Dương Thị Lan Hương – Trưởng khoa

Điện thoại: 0234. 3838003 – 0948001333

Email: dlhuong.114@gmail.com

 

 

     
 

ThS. Trần Hữu Quang – Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0234. 3838003 – 0905171813

* Email:

 

4. Thông tin liên hệ
      * Địa chỉ: Văn phòng Khoa ÂNDS – Truyền Thống  – Học viện Âm nhạc Huế – 01 Lê Lợi Thành phố Huế.

      * Điện thoại: 0234.3838003

      * Email: amnhactruyenthong2016@gmail.com

3. Đội Ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

ThS. Nguyễn Thị Hồng Lê

Giảng viên

 

2

ThS. Mai Thị Hồng Nga

Giảng viên

 

3

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

 

4

ThS. Nguyễn Thị Việt Thảo

Giảng viên

 

5

ThS. Dương Tiến Cường

Giảng viên

 

6

ThS. Phạm Thị Thanh Bình

Giảng viên

 

7

ThS. Đỗ Trung Thành

Giảng viên

 

8

ThS. Nguyễn Đình Hưng

Giảng viên HĐ

 

 

 

 

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

    1.Khoa Âm nhạc Di Sản – truyền thống là đơn vị đào tạo các chuyên ngành nhã nhạc Cung Đình, Đàn hát Ca Huế và nhạc cụ truyền thống bậc Trung cấp, Đại học. Ngoài công tác giảng dạy, các giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn tại các dàn nhạc phục vụ công chúng, giữ gìn và phát huy nền âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

    2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công.

Đăng ký trực tuyến