Khoa chuyên ngành

Khoa chuyên ngành

Khoa Âm nhạc Di sản – Truyền thống

1. Lãnh đạo đơn vị         TS. Dương Thị Lan Hương – Trưởng khoa Điện thoại: 0234. 3838003 – 0948001333 Email: dlhuong.114@gmail.com             ThS. Trần Hữu Quang – Phó Trưởng khoa Điện thoại: 0234. 3838003 – 0905171813 * Email:   4. Thông tin liên hệ       * Địa chỉ:…

Xem thêm

Khoa Thanh nhạc

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách Điện thoại: 0983511020. Email: lananhthanhnhac020@gmail.com   2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Văn phòng Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Huế – 01 Lê Lợi Thành phố Huế.    …

Xem thêm

Khoa Kiến thức cơ bản

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Nguyễn Phúc Xuân Uyên – Điều hành Khoa Điện thoại:  Email: xuanuyen.hue@gmail.com   2. Thông tin liên hệ       –  Địa chỉ: Khoa Kiến thức Cơ bản. Số 01 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế       – Điện thoại: 0234…

Xem thêm

Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ âm nhạc

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Đào Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng Khoa điều hành Điện thoại: 0905171203 Email: daothanhhuyencello@gmail.com           ThS. Trần Quang Yển – Phó Trưởng Khoa Điện thoại: 0983845051 Email: quangyentrompet@gmail.com                 2. Thông tin liên…

Xem thêm

Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học

1. Đội ngũ lãnh đạo         ThS Nguyễn Đức Thanh – Phó trưởng khoa phụ trách Điện thoại: 0986452080 Email: feguthanh@gmail.com             ThS Lê Hồng Lĩnh – Phó trưởng khoa Điện thoại: 0913417789 Email: honglinhnvh@gmail.com   2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Khoa Sáng tác,…

Xem thêm

Khoa Piano

1. Lãnh đạo đơn vị         Ths. Trương Ngọc Chiến – Trưởng khoa  Điện thoại: 0903597733 Email: truongngocchientudio@gmail.com             Ths. Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng khoa Điện thoại: 0989638503 Email: hapiano76@gmail.com   4. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Văn phòng khoa Piano, Học viện…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến