Khoa chuyên ngành

Khoa chuyên ngành

Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học

1. Giới Thiệu Chung Chức năng, nhiệm vụ Lịch sử hình thành và phát triển       Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học – Học viện AN Huế nguyên là Hệ Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy được thành lập từ năm 1976 trong giai đoạn đổi tên trường Quốc…

Xem thêm

Khoa Thanh nhạc

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vu      Khoa Thanh nhạc là đơn vị đào tạo các chuyên ngành thanh nhạc cho các bậc học Trung cấp, Đại học; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện.     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học…

Xem thêm

Khoa Kiến thức cơ bản

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ      – Lịch sử hình thành và phát triển      Khoa Kiến thức cơ bản có tiền thân là Bộ môn Văn hóa, trường Âm nhạc Huế (năm 1976), có nhiệm vụ đào tạo trình độ văn hóa (từ lớp 10 đến lớp 12). Sau…

Xem thêm

Khoa Piano

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ:      1. Khoa Piano, Accordeon, Organ có chức năng đào tạo chuyên ngành Piano, Accordeon, Organ cho các bậc học từ Trung cấp đến Đại học theo chuẩn đầu ra của Học viện; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện.    …

Xem thêm

Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ âm nhạc

1.Giới thiệu chung Đặc điểm, tình hình      Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ Âm nhạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa Giao hưởng, Bộ môn Guitar (thuộc Khoa Thanh nhạc – Guitar cũ) và Bộ môn Organ (thuộc Khoa Piano – Accordeon – Organ cũ) vào tháng…

Xem thêm

Khoa Âm nhạc Di sản – Truyền thống

1. Chức năng, nhiệm vụ:     1.Khoa Âm nhạc Di Sản – truyền thống là đơn vị đào tạo các chuyên ngành nhã nhạc Cung Đình, Đàn hát Ca Huế và nhạc cụ truyền thống bậc Trung cấp, Đại học. Ngoài công tác giảng dạy, các giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến