Khoa chuyên ngành

Khoa Piano 06/06/2019

1. Lãnh đạo đơn vị

     
 

Ths. Trương Ngọc Chiến – Trưởng khoa 

Điện thoại: 0903597733

Email: truongngocchientudio@gmail.com

 

 

     
 

Ths. Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0989638503

Email: hapiano76@gmail.com

 

4. Thông tin liên hệ
    – Địa chỉ: Văn phòng khoa Piano, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế

    – Điện thoại: 0234 3838001

    – Email: khoapianoaccor@gmail.com

3. Đội ngũ giảng viên

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

Ths. Trần Thị Ý Minh

Giảng viên

yminhvn@gmail.com

2

Ths. Nguyễn Hữu Phương

Giảng viên

panda22t@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Hương Giang

Giảng viên

giangnguyen.piano@gmail.com

4

Ths. Nguyễn Đan Tâm

Giảng viên HĐ

Dantam201084@gmail.com

5

Ths. Dương Thị Phương Nhã

Giảng viên

Chuotpiano1989@gmail.com

4. Giới thiệu chung

  • Chức năng, nhiệm vụ:

     1. Khoa Piano, Accordeon, Organ có chức năng đào tạo chuyên ngành Piano, Accordeon, Organ cho các bậc học từ Trung cấp đến Đại học theo chuẩn đầu ra của Học viện; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện.

    2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công.

 

Đăng ký trực tuyến