Cơ cấu tổ chức

Hội đồng học viện

Phòng chức năng

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Lãnh đạo đơn vị              ThS. Mai Anh – Trưởng phòng Điện thoại: (0234) 3898 490 – 0914 078 178 Email: maianh176@gmail.com             ThS.CVC. Nguyễn Thị Phương Tú – Phó trưởng phòng Điện thoại: (0234) 3898 490 – 0914500441 Email: thuguitu@gmail.com 2. Thông tin liên…

Xem thêm

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Trần Mạnh Hùng – PTP Điều hành phòng Điện thoại: 0908 448 235 Email: hungsaotruc@gmail.com     2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế…

Xem thêm

Phòng Hành chính, Tổng hợp

1. Lãnh đạo đơn vị       ThS. Trần Đình Khắc Du – Phó Trưởng phòng, điều hành phòng Điện thoại: 0234.3819852 – 0857566038 Email: trandinhkhacdu@gmail.com     CN. Trần Thị Thúy Vân – Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng Điện thoại: 0234 3838007 – 0985119449 Email: khtaichinh@gmail.com  2. Thông tin liện hệ     –…

Xem thêm

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

1. Lãnh Đạo đơn vị                                                                                                      …

Xem thêm

Khoa chuyên ngành

Khoa Âm nhạc Di sản – Truyền thống

1. Lãnh đạo đơn vị         TS. Dương Thị Lan Hương – Trưởng khoa Điện thoại: 0234. 3838003 – 0948001333 Email: dlhuong.114@gmail.com             ThS. Trần Hữu Quang – Phó Trưởng khoa Điện thoại: 0234. 3838003 – 0905171813 * Email:   4. Thông tin liên hệ       * Địa chỉ:…

Xem thêm

Khoa Thanh nhạc

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách Điện thoại: 0983511020. Email: lananhthanhnhac020@gmail.com   2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Văn phòng Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Huế – 01 Lê Lợi Thành phố Huế.    …

Xem thêm

Khoa Kiến thức cơ bản

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Nguyễn Phúc Xuân Uyên – Điều hành Khoa Điện thoại:  Email: xuanuyen.hue@gmail.com   2. Thông tin liên hệ       –  Địa chỉ: Khoa Kiến thức Cơ bản. Số 01 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế       – Điện thoại: 0234…

Xem thêm

Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ âm nhạc

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Đào Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng Khoa điều hành Điện thoại: 0905171203 Email: daothanhhuyencello@gmail.com           ThS. Trần Quang Yển – Phó Trưởng Khoa Điện thoại: 0983845051 Email: quangyentrompet@gmail.com                 2. Thông tin liên…

Xem thêm

Các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Biểu diễn âm nhạc

1. Lãnh Đạo đơn vị           ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc TTBDAN Điện thoại: 0234.2460.507 – 0989076907 Email: nguyenthanhhuong_haden@yahoo.com   2. Thông tin liên hệ     – Điện thoại: 0234.2460.507     – Địa chỉ: Trung tâm biểu diễn Âm nhạc – Học viện Âm nhạc Huế…

Xem thêm

Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc

1. Lãnh đạo đơn vị         TS.Phan Thuận Thảo – Phó Viện trưởng điều hành Điện thoại: 0932 593 601  Email: thuanthaohue@yahoo.com.vn     2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Viện nghiên cứu và bảo tồn Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế…

Xem thêm

Trung tâm Thông tin, Thư viện

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Nguyễn Thành Nhẫn – Điều hành Trung tâm  Điện thoại: 0234 2460503 – 0935530559 Email: nhanhvanhue@gmail.com   2.Thông tin liên hệ       – Địa chỉ: Trung tâm Thông tin, Thư viện, Học viện Âm nhạc Huế, Số 01 Lê Lợi – Thành phố Huế …

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến