Phòng chức năng

Phòng chức năng

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Lãnh đạo đơn vị              ThS. Mai Anh – Trưởng phòng Điện thoại: (0234) 3898 490 – 0914 078 178 Email: maianh176@gmail.com             ThS.CVC. Nguyễn Thị Phương Tú – Phó trưởng phòng Điện thoại: (0234) 3898 490 – 0914500441 Email: thuguitu@gmail.com 2. Thông tin liên…

Xem thêm

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Trần Mạnh Hùng – PTP Điều hành phòng Điện thoại: 0908 448 235 Email: hungsaotruc@gmail.com     2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế…

Xem thêm

Phòng Hành chính, Tổng hợp

1. Lãnh đạo đơn vị       ThS. Trần Đình Khắc Du – Phó Trưởng phòng, điều hành phòng Điện thoại: 0234.3819852 – 0857566038 Email: trandinhkhacdu@gmail.com     CN. Trần Thị Thúy Vân – Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng Điện thoại: 0234 3838007 – 0985119449 Email: khtaichinh@gmail.com  2. Thông tin liện hệ     –…

Xem thêm

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

1. Lãnh Đạo đơn vị                                                                                                      …

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến