Phòng chức năng

Phòng chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Đặng Hùng Dũng – Phó Trưởng phòng Điều hành phòng  Điện thoại: 0905 708 885  Email: artdzung@gmail.com               ThS. Trần Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng  Điện thoại: 0908 448 235 Email: hungsaotruc@gmail.com     2. Thông tin liên hệ     – Địa…

Xem thêm

Phòng Hành chính, Tổng hợp

1. Lãnh đạo đơn vị       ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng phòng Điện thoại: 0989 076 907 Email: nguyenthanhhuong_haden@yahoo.com     CN. Trần Thị Thúy Vân – Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng Điện thoại: 0234 3838007 – 0985119449 Email: khtaichinh@gmail.com     ThS.CVC. Nguyễn Thị Phương Tú – Phó trưởng phòng…

Xem thêm

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

1. Lãnh Đạo đơn vị                                                                        ThS. Đặng Xuân Trường – Trưởng phòng                …

Xem thêm

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Lãnh đạo đơn vị              ThS. Mai Anh – Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Điện thoại: (0234) 3898 490 – 0914 078 178 Email: maianh176@gmail.com              ThS. Nguyễn Việt An – Phó Trưởng phòng Điện thoại: (0234) 3838 002 – 0353 763 110 Email: mauhoado71@gmail.com…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến