Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Biểu diễn âm nhạc

1. Lãnh Đạo đơn vị           ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc TTBDAN Điện thoại: 0234.2460.507 – 0989076907 Email: nguyenthanhhuong_haden@yahoo.com   2. Thông tin liên hệ     – Điện thoại: 0234.2460.507     – Địa chỉ: Trung tâm biểu diễn Âm nhạc – Học viện Âm nhạc Huế…

Xem thêm

Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc

1. Lãnh đạo đơn vị         TS.Phan Thuận Thảo – Phó Viện trưởng điều hành Điện thoại: 0932 593 601  Email: thuanthaohue@yahoo.com.vn     2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Viện nghiên cứu và bảo tồn Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế…

Xem thêm

Trung tâm Thông tin, Thư viện

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Nguyễn Thành Nhẫn – Điều hành Trung tâm  Điện thoại: 0234 2460503 – 0935530559 Email: nhanhvanhue@gmail.com   2.Thông tin liên hệ       – Địa chỉ: Trung tâm Thông tin, Thư viện, Học viện Âm nhạc Huế, Số 01 Lê Lợi – Thành phố Huế …

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến