Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc

 1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ:     1. Viện Nghiên cứu và Bảo tồn âm nhạc là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Học viện Âm nhạc Huế có chức năng nghiên cứu cơ bản, toàn diện, kết hợp với nghiên cứu ứng dụng và thực hiện việc sưu tầm, lưu trữ,…

Xem thêm

Trung tâm Thông tin, Thư viện

1. Giới thiệu chung       Trung tâm thông tin – thư viện, tiền thân là tổ thư viện thuộc phòng Quản lý Khoa học – Đối ngoại. Ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 3646/QĐ-BVHTTDL về việc quy định…

Xem thêm

Trung tâm Biểu diễn âm nhạc

1. Chức năng, nhiệm vụ: 1. Tổ chức dàn dựng, biểu diễn, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc truyền thống, Nhã nhạc Cung đình Huế, âm nhạc Cồng Chiêng Tây nguyên, âm nhạc kinh điển thế giới thông qua dàn nhạc Dân tộc tổng hợp, dàn Nhã nhạc, dàn Cồng Chiêng, dàn nhạc Giao…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến