Hội đồng học viện

Hội đồng học viện

Danh sách hội đồng Học viện Âm nhạc Huế, nhiệm kỳ 2020 – 2025

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH           HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ     DANH SÁCH HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ NHIỆM KỲ 2020 – 2025   STT Họ và tên Chức danh Ghi chú 1 ThS. Đoàn Phương Hải Chủ tịch   2 TS. Hà Mai Hương Thành viên  …

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến