Hội đồng học viện

Danh sách hội đồng Học viện Âm nhạc Huế, nhiệm kỳ 2020 – 2025 30/11/2020

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

          HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

 

 

 HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

     

ThS. Đoàn Phương Hải – Chủ tịch Hội đồng trường

Điện thoại: 0905 141 174

Email:

 

     

TS. Hà Mai Hương – Ủy viên thường trực Hội đồng trường

Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế

Điện thoại: 0983 523 154

Email: hmaihuongpiano@gmail.com

 

     

ThS. Hoàng Thanh Sơn – Ủy viên thường trực Hội đồng trường

Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Huế

Điện thoại: 0919 191 767

Email: hoangthanhsonqt@gmail.com

 

     

ThS. Ngô Thị Giang – Ủy viên thường trực Hội đồng trường( Thư ký)

Phó trưởng khoa GH – NN – CNAN, Học viện Âm nhạc Huế

Điện thoại: 0973 225 623

Email: giangguitar0801@gmail.com

 

     

TS. Lê Anh Tuấn – Ủy viên

Vụ trưởng Vụ Đào tạo – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điện thoại: 

Email:

 

     

TS. Trần Đình Hằng – Ủy viên

Phân Viện trưởng Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

Điện thoại: 

Email:

 

     

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc – Ủy viên

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 

Email:

 

     

Nhạc sĩ Lê Chí Quốc Anh – Ủy viên

Phó trưởng phòng Quay phim và Đạo diễn Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên

Điện thoại: 

Email:

 

     

ThS. NSƯT. Hoàng Trọng Cương – Ủy viên

Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

Điện thoại: 

Email:

 

     

TS. Phan Thuận Thảo – Ủy viên

Phó viện trưởng Điều hành Viện nghiên cứu và bảo tồn Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Huế

Điện thoại: 0932 593 601

Email: thuanthaohue@yahoo.com.vn

 

     

ThS. Trương Ngọc Chiến – Ủy viên

Trưởng khoa Piano, Học viện Âm nhạc Huế

Điện thoại: 0903 597 733

Email: truongngocchientudio@gmail.com

 

     

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh – Ủy viên

Phó trưởng khoa phụ trách Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Huế

Điện thoại: 0985 511 020

Email: lananhthanhnhac020@gmail.com

 

     

ThS. Mai Anh – Ủy viên

Phó trưởng phụ trách phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện Âm nhạc Huế

Điện thoại: 0914 078 178

Email: maianh176@gmail.com

 

     

ThS. Nguyễn Đức Thanh – Ủy viên

Phó trưởng khoa phụ trách khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học, Học viện Âm nhạc Huế

Điện thoại: 0986 452 080

Email:  feguthanh@gmail.com

 

     

Sinh viên Hoàng Quý Nhân – Ủy viên

Uỷ viên BCH Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

Email:

 

Đăng ký trực tuyến