Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 12/06/2024

     Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2024, sáng ngày 12/6/2024, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí (đ/c) Lê Thị Thu Hương, Tỉnh ủy viên – Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng của Tỉnh ủy, cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

     Thay mặt Đảng ủy, đ/c Hà Mai Hương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể:

     – Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ bằng những hình thức sinh động, phù hợp với chức năng đơn vị;

     – Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, kỷ luật… cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Học viện;

     – Đảng bộ Học viện tiếp tục tăng cường và quan tâm đến công tác phát triển đảng, nhất là đối với lực lượng HSSV; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trẻ, cán bộ trong diện quy hoạch, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị;

      – Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh với các phương thức đa dạng, linh hoạt nhằm khai thác nguồn tuyển. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo sân chơi âm nhạc nhằm thu hút người học và quảng bá hình ảnh của Học viện đến với công chúng;

      – Đẩy mạnh công tác bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo, bổ sung nội dung các học phần của các bậc đào tạo; tăng cường công tác biên soạn giáo trình, bài giảng. Quyết liệt triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện;

      – Tiếp tục phát triển với các đối tác trong và ngoài nước đã ký kết hợp tác. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong các chương trình trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, hợp tác chuyên môn;

     – Tiếp tục khai thác có hiệu quả công năng sử dụng của Nhà hát Sông Hương. Đẩy mạnh công tác biểu diễn phục vụ cộng đồng hai bên bờ sông Hương. Kết nối với các đơn vị để tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện văn hóa tại Nhà hát sông Hương cũng như tại các sân khấu ngoài trời phục vụ cộng đồng;

        Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Hà Mai Hương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Toàn cảnh Hội nghị

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến