Danh mục luận án

Đàn ca Huế tại một số câu lạc bộ tiêu biểu ở thành phố Huế và thành phố Hồ Chí Minh – sự tồn tại và phát triển 26/05/2022

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Chủ nhiệm đề tài: TS Dương Lan Hương

Thư ký: Phạm Thị Thanh Bình

Đăng ký trực tuyến