Danh mục luận án

Danh mục luận án

Giao hưởng thơ Người Lính

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài: CN Ngô Xuân Việt

Chuyển biên, chú giải sách ” Di Tình Nhã Điệu” nhạc phổ Hán nôm về bài bản Ca Huế

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài: TS Phan Thuận Thảo Tham gia thực hiện: NNC Trần Đại Vinh

Đặc điểm nghệ thuật của tác phẩm Trio No.3 Opus 124 viết cho Violon, Violon Cello và Piano của nhạc sĩ Louis Spohr

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Việt An

Đàn ca Huế tại một số câu lạc bộ tiêu biểu ở thành phố Huế và thành phố Hồ Chí Minh – sự tồn tại và phát triển

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài: TS Dương Lan Hương Thư ký: Phạm Thị Thanh Bình

Chuyển soạn 5 tác phẩm cổ điển nổi tiếng cho dàn nhạc Kèn

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài: ThS Đoàn Phương Hải

Ca Huế qua góc nhìn của nghệ sĩ Thanh Tâm

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài: TS Phan Thuận Thảo

5 Romance và phần đệm Piano

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài: CN. Ngô Xuân Việt

Nghiên cứu một số bài bản tác phẩm mới chuyển soạn cho cây đàn Tam Thập Lục

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 Chủ nhiệm đề tại: Phan Thị Thu Hồng

Chùm Romance cho giọng hát & Piano

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 Mã số: HVAN.ST.2020.03.02 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Thanh

Đăng ký trực tuyến