Sự Kiện - Hoạt Động

Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 01/04/2019

       Vào chiều ngày 28/3/2019, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và đông đủ đảng viên của toàn Đảng bộ Học viện. 

       Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy Học viện do đ/c Hoàng Thanh Sơn – Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày, trong đó đã nêu lên những kết quả đạt được, mặt mạnh cũng như hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân và một số giải pháp, phương hướng nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. 

       Các ý kiến tham gia, trao đổi góp ý của các đại biểu dự Hội nghị đều thể hiện nhất trí cao với bản Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Học viện. Với sự tâm huyết, trách nhiệm cao, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay của Đảng bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiện quả cao hơn nữa.

Đồng chí Hoàng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

      Kết luận Hội nghị, đ/c Hoàng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Học viện cần triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019 . Trong đó, tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn (chú trọng công tác đào tạo, tuyển sinh, khảo thí và đảm bảo CLGD, công tác cán bộ…) và công tác xây dựng đảng, đoàn thể (chú trọng công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong các chi bộ…); tiếp tục giữ vững khối đoàn kết thống nhất, tăng cường trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong Học viện…, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

       Sáng ngày 27/3, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản quan trọng gồm: Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 28/CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25/NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Chương trình 55-CTr/TU, ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng…

Đồng chí Phùng Văn Vinh – Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hội nghị

       Việc quán triệt và triển khai kịp thời các nội dung một số văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy đã giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới; đồng thời qua đó làm tốt công tác bồi dưỡng giáo dục về tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng.

Tin: Phương Tú

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến