Trung Cấp

Trung Cấp

DANH SÁCH THÍ SINH BẬC TRUNG CẤP TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2013

                    BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                           Số:  309 /QĐ-HVANH                               Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6  năm 2013                               …

Xem thêm

Lịch thi tuyển sinh Trung cấp chính quy năm 2013

  Click vào  để phóng to ảnh 

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Đợt 1 – Tuyển sinh lưu động Trung cấp âm nhạc năm 2013

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ                                      …

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến