Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đảng uỷ Học viện Âm nhạc Huế

Văn phòng Đảng ủy là đầu mối kết nối công tác Đảng với các chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đăng ký trực tuyến