Ảnh hoạt động

Ảnh hoạt động

Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Âm nhạc Huế khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện phương hướng và nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2017 của BCH Đoàn Học viện Âm nhạc Huế. Được sự đồng ý của BTV Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, sự thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế; Đại hội đại biểu Đoàn…

Xem thêm

MỘT SỐ TIN ẢNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2012 – 2014

                                           1. Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Âm nhạc Huế đồng chí Thái Đình Dũng báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên khóa I, nhiệm kỳ 2009 – 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên khóa II,…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến