Hỏi đáp

Câu hỏi: học viện có mở lớp dạy đàn tranh cho những bạn ko phải là sinh viên của trường ko. nếu có, thì liên hệ như thế naò - Sinh viên lâm nhật thiên

Trả lời:

bạn tới Trung tâm biểu diễn âm nhạc, Học viện Âm nhạc Huế và đăng ký học theo khóa 3 tháng, 6 tháng

ĐT: 0234.2460507

Đăng ký trực tuyến