Hỏi đáp

Câu hỏi: Làm thế nào để đăng kí môn học - Sinh viên Lê Thị Thuy Dương

Trả lời:

Bạn hãy làm theo link sau để đăng kí môn học cho đúng nhé

Đăng ký trực tuyến