Hỏi đáp

Câu hỏi: Làm sao đăng kí môn học theo tín chỉ - Sinh viên lê nguyễn ngọc hoàng

Trả lời:

Bạn muốn đăng kí môn học theo tín chỉ hãy làm theo hướng dẫn sau:

B1: Đăng nhập vào trang sinh viên

B2: Click vào chọn môn học

Đăng ký trực tuyến