Hỏi đáp

Câu hỏi: Làm sao để xem kết quả học tập của sinh viên năm nhất - Sinh viên Nguyễn Hoàng Thùy Dương

Trả lời:

Hiện tại kết quả học tập năm nhất của trường chưa có, bạn vui lòng quay lại sau nhé.

Đăng ký trực tuyến