Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 03/08/2022

      Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Đảng ủy, sáng ngày 02/8/2022, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022. Tham dự Hội nghị là trưởng, phụ trách và điều hành các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

     Thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Thành Nhân – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khái quát những nội dung cốt lõi chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“. Căn cứ vào chuyên đề toàn khóa,  đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ xây dựng Kế hoạch và nội dung học tập và làm theo Bác gắn với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương để cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thiết thực và hiệu quả hơn.

      Hội nghị đã được nghe những nội dung chủ yếu chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số thông tin nhanh về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng đầu năm và một số định hướng, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

      Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Hoàng Thanh Sơn – UVBTV, Phó Giám đốc Học viện khai mạc Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thành Nhân – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các nội dung tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến