Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị Đảng bộ năm 2017, sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 28/06/2018

          Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2018, Đảng ủy Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ năm 2017, sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

         Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể – chính trị cùng đảng viên của Đảng bộ Học viện.

          Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Hoàng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy đã trình bày dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo nêu rõ, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã được Đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả nhất định. Theo đó, tình hình công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước ổn định; công tác chuyên môn, công tác xây dựng đảng, các đoàn thể tiếp tục có chuyển biến tích cực; bên cạnh đó, báo cáo cũng đã thẳng thắng thừa nhận những vấn đề còn tồn tại cần cố gắng khắc phục trong thời gian tới, như công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết; năng lực lãnh đạo, tinh thần phê bình và tự phê bình, công tác tổ chức cán bộ …

          Tại Hội nghị, đã có 7 ý kiến thảo luận, đóng góp vào nội dung báo cáo dự thảo, trong đó tập trung chủ yếu vấn đề cần bổ sung việc công khai Thông báo kết luận của Đoàn Kiểm tra 75; cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho các Bí thư, phó bí thư và các lớp bời dưỡng chính trị cho cán bộ nằm trong diện quy hoạch; cần sớm kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ Học viện; công tác xây dựng Đảng; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác chính trị tư tưởng.

          Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Sơn đã phản hồi một số ý kiến và nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2018:

  1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  2. Sau khi có kết luận của Đoàn Kiểm tra 75, BCH Đảng bộ Học viện đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và có kế hoạch khắc phục.

     3.Tiếp tục công tác kiện toàn BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện việc phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm 2018, sắp xếp tinh gọn bộ máy thiết thực, công bằng, phù hợp.

  1. Làm tốt công tác tuyển sinh năm 2018, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện.
  2. Phát huy công tác phát triển đảng trong các chi bộ trong toàn Học viện.
  3. Khai thác và quản lý các nguồn thu, điều hành ngân sách theo hướng  công khai minh bạch, hiệu quả.

      Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đ/c Bí thư Đảng ủy Hoàng Thanh Sơn trình bày dự thảo báo cáo Hội nghị Đảng bộ năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị Đảng bộ

Tin: Thành Nhẫn

                                                                              Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến