Sự Kiện - Hoạt Động

Hội nghị khoa học sinh viên năm 2018 30/11/2018

          Nhằm tổng kết, đánh giá đúng đắn thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Học viện Âm nhạc Huế trong thời gian qua, đề xuất các định hướng, giải pháp có tính khả thi nhằm khơi dậy, thúc đẩy phong trào NCKH trong sinh viên, tiến tới đẩy mạnh công tác NCKH sinh viên tại Học viện Âm nhạc Huế trong thời gian tới, vào ngày 27/11/2018, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm 2018.

          Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Nhà trường có PGS.TS Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Học viện cùng thầy, cô trong Ban Giám đốc, trưởng phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể giảng viên và sinh viên của Học viện.

          Hội nghị đã nghe phần trình bày 04 tham luận của sinh viên, những chia sẻ của thầy cô là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, cũng như nhiều ý kiến tại tham luận khác của các giảng viên trẻ. Đây là những chia sẻ rất thiết thực và bổ ích nhằm khơi dậy và thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

         Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Học viện khẳng định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên đại học, qua NCKH không những góp phần nâng cao hiểu biết về chuyên môn mà còn trang bị cho các em sinh viên những kỹ năng, phương pháp học và tự học, tự nghiên cứu, tạo kỹ năng làm việc nhóm, giúp sinh viên phát triển được sự tìm tòi trong học tập, gắn “học đi đôi với hành”, “lý luận đi đôi với thực tiễn”

         Tổng kết Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Việt Đức kết luận một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới triển nhằm góp phần đẩy đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên, cụ thể:

         Một là, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng khoa học – đào tạo của khoa;

         Hai là, cần sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng có liên quan.

         Ba là, trong thời gian tới Học viện sẽ hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động NCKH sinh viên.

         Bốn là, Học viện sẽ có chính sách ưu tiên đối với các sinh viên giỏi, tích cực trong NCKH.

         Đồng thời, lãnh đạo Học viện mong muốn rằng trong thời gian tới, giảng viên và sinh viên sẽ nổ lực, cố gắng phát huy hơn nữa trong công tác giảng dạy, học tập và NCKH, các giảng viên sẽ tích cực tham gia NCKH nhằm lan tỏa tinh thần NCKH đến với sinh viên. Kết quả Hội nghị sẽ là cơ sở để Học viện xác định những định hướng đúng đắn về hoạt động NCKH sinh viên của Học viện thiết thực hơn trong những năm tiếp theo.

         Kết thúc hội nghị, Bộ phận Quản lý khoa học thuộc Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT đã phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm học 2018-2019.

          Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PGS.TS Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Phương Tú – Phó trưởng phòng Đào tạo, NCKH và HTQT trình bày đề dẫn Hội nghị

Các tham luận được trình bày tại Hội nghị

Tin: Phương Tú

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến