Tin Tức Sự Kiện

Hội thảo (trực tuyến) Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên. 31-05-2013 01/01/2016

Ngày 28 tháng 5 năm 2013, tại Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo qua mạng trực tuyến: 

 Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên ở các trường Đại học, Cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, Bộ giáo dục và Đào tạo đã nêu 10 tiêu chí lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên và quy trình tổ chức lấy ý kiến như sau:

Tiêu chí 1: Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học

Tiêu chí 2: Thực hiện kế hoạch dạy học

Tiêu chí 3: Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

Tiêu chí 4: Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học

Tiêu chí 5: Xây dựng môi trường dạy học

Tiêu chí 6: Đánh giá kết quả học tập của người học

Tiêu chí 7: Giáo dục qua hoạt động dạy học

Tiêu chí 8: Giáo dục qua các hoạt động giáo dục khác

Tiêu chí 9: Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho người học

Tiêu chí 10: Đánh giá kết quả rèn luyện của người học.

(Nội dung chi tiết và quy trình tổ chức lấy ý kiến xin mở file rar tại đây  )

Ảnh 1: Thầy Thân trọng Bình (Phòng Đào tạo) và Thầy Lê Nguyên Hồng (Phòng Khảo thí  ĐBCLGD) Học viện Âm nhạc Huế trước giờ Hội thảo.

 

Ảnh 2: Hội thảo qua mạng trực tuyến (tại Đại học Đà Nẵng) lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

TVTB

Đăng ký trực tuyến