Kết Quả Tuyển Sinh

Kết quả công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học – đợt 1 hệ chính qui năm 2016 tại Học viện Âm nhạc Huế 12/10/2016

.

Đăng ký trực tuyến