Tin Tức Sự Kiện

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp bộ năm 2017 20/12/2017

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ NĂM 2017

        Vào lúc 9h00, ngày 03 tháng 12 năm 2017, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đưa di sản âm nhạc dân gian Tây Nguyên vào đào tạo tại Học viện Âm nhạc Huế” do PGS.TS Tạ Quang Đông làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu do TS. Hà Mai Hương – Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế làm Chủ tịch Hội đồng.

        Đại diện đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, TS. Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế đã cảm ơn các nhà khoa học, các giáo sư, nhà nghiên cứu có uy tín đã tham gia thực hiện đề tài, đồng thời cũng yêu cầu Hội đồng nghiệm thu đánh giá một cách khách quan, góp ý thẳng thắn, giúp chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung , hoàn thiện công trình trước khi bảo vệ cấp Bộ tại Hà Nội.

TS. Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế phát biểu tại buổi nghiệm thu

        PGS.TS Tạ Quang Đông – Chủ nhiệm đề tài đã khái quát những nét cơ bản, các kết quả nghiên cứu qua các chuyến điền dã, khảo sát thực tế, phân tích, tổng hợp từ các nguồn tài liệu, đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị với các cơ quan nhằm mong muốn nhận được những ý kiến phản biện, đóng góp, trao đổi từ các thành viên Hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn.

        Hội đồng đã làm việc một cách nghiêm túc, khẩn trương, trên tinh thần đánh giá thẳng thắn, trung thực các kết quả nghiêm cứu của đề tài. Sau khi Hội đồng họp riêng với tổng số 6 thành viên trong Hội đồng tiến hành bỏ phiếu, kết quả: 6/6/7 tổng số thành viên của Hội đồng đánh giá Đề tài ở mức “đạt”. Hội đồng cũng đề nghị chủ nhiệm đề tài, cùng các thành viên tiếp thu các ý kiến đóng góp, trao đổi để chỉnh sửa, bổ sung những bất cập, hạn chế của Đề tài trước khi đăng ký nghiệm thu cấp Bộ.

       Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

PGS.TS Tạ Quang Đông – Chủ nhiệm đề tài trình bày trước Hội đồng

Các thành viên Hội đồng đánh giá, góp ý cho đề tài

Chủ nhiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu

Tin, ảnh: Thành Nhẫn

 

 

Đăng ký trực tuyến