Tin Tức Sự Kiện

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 20/12/2017

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

         Sáng ngày 07 tháng 12 năm 2017, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2017: “Nghiên cứu vấn đề trang bị kỹ năng Piano cho các chuyên ngành Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Huế – Những tồn tại cần khắc phục” do TS. Hà Mai Hương làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên theo Quyết định số 459/QĐ-HVANH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Học viện Âm nhạc Huế do ThS. Trần Hữu Việt – Phó Giám đốc  làm Chủ tịch Hội đồng.

       Đề tài tập trung nghiên cứu tác động tích cực của cây đàn Piano đối với các chuyên ngành âm nhạc nói chung và chuyên ngành Sáng tác, Âm nhạc học, Chỉ huy nói riêng; trang bị những kỹ năng piano phổ thông, xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy nhằm phát huy tác dụng của cây Piano cho việc học tập các chuyên ngành Sáng tác, Âm nhạc học, Chỉ huy; đánh giá thực trạng việc giảng dạy piano phổ thông đối với chuyên ngành Sáng tác, Âm nhạc học, Chỉ huy, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình giảng dạy.

       Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của tác giả, góp ý, bổ sung để hoàn thiện đề tài. Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất thông qua nghiệm thu đề tài và xếp loại tốt, yêu cầu chủ nghiệm đề tài tiếp thu, chỉnh sửa các góp ý, đề xuất của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện trước khi đưa vào phục vụ công tác đào tạo, học tập tại Học viện Âm nhạc Huế.

       Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

TS. Dương Thị Lan Hương công bố quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài

ThS. Trần Hữu Việt – Phó Giám đốc Học viện – Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi nghiệm thu

TS. Hà Mai Hương – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung đề tài

Các thành viên Hội đống nhận xét, góp ý cho đề tài

Tin, ảnh: Thành Nhẫn

http://www.itexam-online.com/
http://www.passexamvce.com/
http://www.itcert-online.com/
100-101
117-202 exam
GD0-110 tutorial
SK0-004 tutorial
CPCM course
C2090-620 exam
SY0-101 questions
CISSP-ISSAP questions
300-475 course
ADM-201

Đăng ký trực tuyến