Công khai chất lượng đào tạo

Thẩm định và xác định các điều kiện Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học năm 2017 tại Học viện Âm nhạc Huế 05/06/2017

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2017, Học viện Âm nhạc Huế đã làm việc với Tổ công tác thẩm định và xác nhận điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Đà Nẵng về thực hiện nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi làm việc, có đầy đủ các thành viên Tổ thẩm định số 07 gồm: TS. Dương Mộng Hà – Tổ trưởng, TS. Phan Quí Trà và ThS. Nguyễn Thị Hương Trà, Học viện Âm nhạc Huế có TS. Nguyễn Việt Đức – Giám đốc, ThS. Trần Hữu Việt – Phó giám đốc, ThS. Lê Nguyên Hồng – Trưởng phòng Khảo thí ĐBCLGD và đại diện các phòng: Đào tạo, Công tác HS, SV, Hành chính, Tổng hợp và Khoa Tại chức.

Thay mặt lãnh đạo Học viện, TS. Nguyễn Việt Đức đã khái quát một số nét chính trong công tác tuyển sinh, đào tạo, cơ sở vật chất, … của Học viện, đồng thời yêu cầu tổ công tác của Học viện báo cáo đầy đủ, trung thực với tổ kiểm định trong quá trình làm việc.

Thay mặt cho Tổ kiểm định, TS. Dương Mộng Hà thông qua cách thức, cũng như kế hoạch làm việc của Tổ tại Học viện, đề nghị các thành viên trong tổ công tác của Học viện phối hợp trong quá trình làm việc để hoàn thành công việc theo kế hoạch.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đến 15h00 cùng ngày. Tổ kiểm định cùng với tổ công tác đã thông qua Biên bản kiểm định và xác nhận Học viện Âm nhạc Huế đảm bảo các điều kiện ĐBCL GDĐH, đồng thời yêu cầu Học viện cần duy trì, cũng như đầu tư thêm một số cơ sở vật chất, trang thiết bị, có kế hoạch tổ chức đánh giá trước thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

Thay mặt tổ công tác của Học viện, Ths. Trần Hữu Việt đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổ Thẩm định và mong muốn trong thời gian tới nhận được nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Đà Nẵng để phục vụ cho công tác đánh giá ngoài.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

TS. Dương Mộng Hà – Tổ trưởng Tổ Kiểm định thông qua kế hoạch làm việc tại Học viện Âm nhạc Huế

TS. Nguyễn Việt Đức – Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc

 

Tin, ảnh: Thành Nhẫn

Đăng ký trực tuyến