Công khai chất lượng đào tạo

THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Học viện Âm nhạc Huế năm học 2013-2014 Ngành: SƯ PHẠM ÂM NHẠC (Mã số: 52140221) 01/01/2016

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
         HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

 

Biểu mẫu 20
(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của Học viện Âm nhạc Huế năm học 2013-2014
Ngành: ÂM NHẠC HỌC (Mã số: 52210201)

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

 

 

– Thi tuyển, đã tốt nghiệp THPT, THPT (hệ bổ túc)  hoặc TCCN.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện …)

 

 

– Có đầy đủ phòng học, trang thiết bị, thư viện phục vụ người học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 

III

Đội ngũ giảng viên

 

 

120 giảng viên

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

– Các hoạt động thi đua, khen thưởng khuyến khích học tập, ngoại khóa, sinh hoạt chuyên môn, pháp luật…

 

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

 

 

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

– Trung thành với Tổ quốc, biết vận dụng sáng tạo và có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động thực tiễn.

– Có tư duy sáng tạo và tác phong công nghiệp trong công việc, thái độ phục vụ tốt, có trách nhiệm với cộng đồng  và xã hội.

– Có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu và bảo vệ Tổ quốc.

 

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

Kiến thức:

+ Nắm vững các kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, tâm lý học, giáo dục học.

+ Nắm vững các kiến thức giáo dục âm nhạc phổ thông ở trình độ đại học sư phạm.

+ Tiếng Anh trình độ B.

+ Tin học trình độ B.

Kỹ năng:

Kỹ năng cứng (Kỹ năng nghề nghiệp):  

+ Có năng lực giảng dạy lý thuyết và thực hành âm nhạc phổ thông.

+ Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc phổ thông.

+ Có khả năng đệm, soạn đệm bằng đàn phím điện tử.

+ Có khả năng hát và dàn dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng.

+ Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc phổ thông và quản lý công tác giáo dục âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.

+ Có khả năng xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc.

Kỹ năng mềm

 (kỹ năng bổ trợ):

+ Có năng lực tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.

+ Có khả năng phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển năng khiếu cho học sinh.

 

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

 

 

 

 

 

+ Có khả năng làm việc, giảng dạy, hoạt động âm nhạc tại các trường đại học, cao đẳng, và các trường phổ thông.

+ Có khả năng làm việc tại các cơ sở giáo dục, phòng giáo dục các tỉnh và thành phố trên cả nước.

 

Đăng ký trực tuyến