Thông Báo

Thông Báo

Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2015 của Bộ trưởng Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18-11-2015

Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2015 của Bộ trưởng Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở để đưa vào tuyển chọn, xét chọn năm 2017 09-11-2016

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở để đưa vào tuyển chọn, xét chọn năm 2017

Thông báo về việc thay đổi mẫu chữ ký của Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế 13-02-2017

Thông báo về việc thay đổi mẫu chữ ký của Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế  

Công văn v/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt, bão, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu.

Công văn v/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt, bão, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu

Thông báo về việc Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban biên tập Trang tin điện tử của Học viện

Thông báo về việc Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban biên tập Trang tin điện tử của Học viện

Sẽ tiến hành rà soát lại những bài hát đã cấp phép trong các thời kỳ

Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tiến hành thẩm định, rà soát, đối chiếu những bài hát đã cấp phép sử dụng với những bản nhạc gốc do các đơn vị, cá nhân cung cấp và nguồn dữ liệu từ việc thu thập, sưu tầm nhằm đối chiếu, thẩm định về…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến