Thông Báo

Thông Báo

Thông báo về việc Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban biên tập Trang tin điện tử của Học viện

Thông báo về việc Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban biên tập Trang tin điện tử của Học viện

Sẽ tiến hành rà soát lại những bài hát đã cấp phép trong các thời kỳ

Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tiến hành thẩm định, rà soát, đối chiếu những bài hát đã cấp phép sử dụng với những bản nhạc gốc do các đơn vị, cá nhân cung cấp và nguồn dữ liệu từ việc thu thập, sưu tầm nhằm đối chiếu, thẩm định về…

Xem thêm

THU PHÍ TÁC QUYỀN ĐỐI VỚI HƠN 10.000 TÁC PHẨM ÂM NHẠC

Sắp tới đây, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) sẽ tiến hành thu phí tác quyền đối với hơn 10.000 tác phẩm âm nhạc với mức phí 2.000 đồng/bài/đầu máy Karaoke trong thời hạn 1 năm. Theo thông tin mới nhất vừa được RIAV chia sẻ thì đơn vị này sẽ tiến…

Xem thêm

Công văn về việc đăng ký danh sách CBGV có người thân tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Âm nhạc Huế và danh sách CBGV có tổ chức dạy luyện thi

Công văn về việc đăng ký danh sách CBGV có người thân tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Âm nhạc Huế và danh sách CBGV có tổ chức dạy luyện thi

Lịch trực tăng cường dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2017

Lịch trực tăng cường dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2017        

Đăng ký trực tuyến