Sự Kiện - Hoạt Động

Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên năm học 2019-2020 11/09/2019

         Thực hiện Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2019 – 2020. Chiều ngày 05 và ngày 06/9/2019, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2019 – 2020.

          Học sinh sinh viên Học viện đã nghe các báo cáo viên triển khai một số nội dung cơ bản về: Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV: Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần (Nghị quyết số 29-NQ/TW) và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục; Luật giao thông; Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Các quy chế về công tác đào tạo do Học viện ban hành, kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; Một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2019 – 2020; giải đáp những thắc mắc của HSSV.

          Tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV đầu năm đã trang bị cho HSSV những kiến thức cần thiết, những thông tin bổ ích để HSSV nắm vững những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, hiểu được nhiệm vụ và quyền lợi của mình, giúp HSSV thêm tự tin bước vào năm học mới hứa hẹn nhiều thành công mới. Đối với tân HSSV, các buổi sinh hoạt đầu khóa có ý nghĩa rất thiết thực, giúp định hướng cho HSSV làm quen với môi trường học tập mới, tạo tính độc lập, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong lập kế hoạch học tập một cách hợp lý, cân bằng với các hoạt động rèn luyện, vui chơi giải trí.

          Một số hình ảnh tại tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2019 – 2020:

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến