Tin Tức Sự Kiện

Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 14/09/2023

        Thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024, từ ngày 11 – 13/9/2023, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên”. Trong đợt sinh hoạt này, học sinh, sinh viên (HSSV) được các báo cáo viên đến từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo Học viện và một số đơn vị chức năng phổ biến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác đào tạo, chính trị tư tưởng, cũng như các chính sách đối với HSSV như: Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa  con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” gắn với thực hiện nhiệm nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị, công tác giáo dục truyền thống dân tộc cho HSSV.  Một số kết quả nổi bật về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quy chế, quy định về đào tạo; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo và học tập đáp ứng nhu cầu xã hội; một số nội dung công tác trọng tâm của năm học 2023 – 2024; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường học; các quy chế, quy định về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nội dung do Nhà trường quy định. Phổ biến, giáo dục Pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến bạo lực, không lành mạnh.

      Thông qua đợt sinh hoạt chính trị này, nhằm giúp cho HSSV nắm vững các nội quy, quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy, quy định của Học viện, cũng như tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và các vấn đề mang tính thời sự hiện nay để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học 2023 – 2024.

       Một số hình ảnh tại tuần sinh hoạt công dân HSSV:

Báo cáo viên phổ biến các nội dung tại tuần sinh hoạt HSSV

Toàn cảnh tuần sinh hoạt HSSV

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

 

Đăng ký trực tuyến