Banner Đại Học

Đại Học

Đại Học

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố điểm trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1, Trung cấp chuyên nghiệp Kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Âm nhạc Huế năm 2013

        BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                           Số:   376  /QĐ-HVANH                                           Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 8 năm 2013                                                                                                                                                                 QUYẾT ĐỊNH  Về…

Xem thêm

Lịch thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2013

  Click vào  để phóng to ảnh 

THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN MÔN NGỮ VĂN – KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013 CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

                           THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN MÔN NGỮ VĂN – KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013 CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ   (Ban hành kèm theo Quyết định số: 208 /QĐ-HVANH ngày 09 tháng 04 năm…

Xem thêm

THÔNG BÁO Hướng dẫn ghi mã ngành tuyển sinh năm 2013

    BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  Số:  259 /TB-HVANH                                     Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 04 năm 2013                              THÔNG BÁO Hướng dẫn ghi…

Xem thêm

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2012

        Stt SBD Họ Tên Phái Ngày sinh Đối tượng Khu vực Điểm Ngữ văn Điểm KXÂ Điểm Ch.Ngành Tổng Tổng tròn Ghi chú 1 N.00024 Trần Thị Kim Chuân Nữ 150386   2 miễn thi 4 7 22 22 TS  Khiếm thị 2 N.00044 Hoàng Thị Hải Hà Nữ 280894  …

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến