Thông Tin Tuyển Sinh

Thông Tin Tuyển Sinh

Học viện Âm nhạc Huế tổ chức tư vấn tuyển sinh tại huyện Quảng Điền

Học viện Âm nhạc Huế tổ chức tư vấn tuyển sinh tại huyện Quảng Điền           Thực hiện chương trình và nhiệm vụ công tác năm 2017, nhằm đẩy mạnh công tác tuyển sinh của Học viện Âm nhạc Huế, đồng thời thiết thực hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày…

Xem thêm

Ngày hội tư vấn và tuyển sinh năm 2017 tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang

Thực hiện công tác năm 2017, nhằm quảng bá công tác tuyển năm 2017 đến với các bạn yêu âm nhạc tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế tổ chức ngày hội tư vấn và trực tiếp tuyển sinh tại xã Phú Mậu. Chương trình là…

Xem thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh về thông tin tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh về thông tin tuyển sinh Để đảm bảo đăng ký xét tuyển chính xác, tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đạo tạo lưu ý thí sinh cần tham khảo thông tin trên Cổng thông tin tuyển…

Xem thêm

Dự kiến lịch thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2016

Dự kiến lịch thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2016

Đề án thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Học viện âm nhạc Huế

Đề án thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Học viện âm nhạc Huế

Đăng ký trực tuyến