Thông Báo

Thông Báo

Thiệp chúc tết của Học viện Âm nhạc Huế 30-01-2013

Thiệp chúc tết của Học viện Âm nhạc Huế  

Các hoạt động khoa học năm 2014 của Học viện Âm nhạc Huế

Bên cạnh công tác Nghiên cứu khoa học, Học viện âm nhạc Huế cũng chú trọng thực hiện các hoạt động biểu diễn, quảng bá. Hoạt động khoa học năm 2014 của Học viện đã có nhiều khởi sắc với nhiều chương trình được đầu tư khá công phu.  Chương trình biểu diễn “Trà Hoa…

Xem thêm

12

Đăng ký trực tuyến