Tin Tức Sự Kiện

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế, nhiệm kỳ 2022-2025 29/09/2022

     Trong hai ngày 23 và 28 tháng 9 năm 2022, 04 chi bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

      Phát biểu chị đạo tại Chi bộ 1 và Chi bộ 2, đồng chí Hà Mai Hương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy đã đánh giá cao những kết quả mà 2 chi bộ đã đạt được, đặc biệt trong 02 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid 19; tuy nhiên 2 chi bộ thuộc khối phòng, ban chức năng đã vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động đào tạo, tuyển sinh, quản lý học sinh sinh viên (HSSV), kiểm định chất lượng giáo dục, công tác biểu diễn, hợp tác quốc tế, quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo,…Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị 2 chi bộ nên cụ thể hóa các nhiệm vụ, công tác chuyên môn của các đơn vị thuộc 2 chi bộ quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chú trọng hơn nữa công tác chính trị tư tưởng trong HSSV, cán bộ, giảng viên và người lao động.

      Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Thanh Sơn – UVTV đã đánh giá và ghi nhận các thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Chi bộ 4 cần tập trung vào một số nhiệm trọng tâm như: Tăng cường việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn chi bộ; quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho quần chúng phấn đấu, trưởng thành và làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng chi bộ và đoàn thể hoàn thành tốt trong mọi hoạt nhiệm vụ được giao; xây dựng hình ảnh giảng viên giỏi, HSSV tài năng của Khoa Âm nhạc Di sản – Truyền thống trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các mạng xã hội nhằm quảng bá về hình ảnh Học viện để góp phần làm tốt công tác tuyển sinh hằng năm; các đơn vị trực thuộc chi bộ cần phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho chi bộ, lãnh đạo Học viện công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định; Tăng cường khối đoàn kết, nhất trí trong toàn chi bộ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, giảng viên, đảng viên nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của Học viện và của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

      Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 3 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên, trong nhiệm kỳ này chi bộ cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đối với nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên hiểu biết nhiều hơn nữa về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, để an tâm công tác; Khắc phục những tồn tại hạn chế. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy định về việc quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên, việc việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên, đó là những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đặng Hùng Dũng – UVTV Đảng ủy khi dự và chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 3.

      Các chị bộ đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm các đồng chí có năng lực, khả năng lãnh đạo và quy tụ quần chúng trong các chi bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Học viện ngày càng vững mạnh, xứng đáng là một trong ba trung tâm đào tạo âm nhạc lớn và chuyên sâu của cả nước.

      Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ:

Đ/c Hà Mai Hương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Chi bộ 1 và Chi bộ 2

 

Chi ủy Chi bộ 1 và Chi bộ 2 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đ/c Đặng Hùng Dũng – UVTV Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Chi bộ 3

Chi ủy Chi bộ 3 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đ/c Hoàng Thanh Sơn – UVTV Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Chi bộ 4

Chi ủy Chi bộ 4 ra mắt nhận nhiệm vụ

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến