Giới thiệu

Giới thiệu học viện

Giới thiệu học viện

  SỨ MẠNG            Đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực âm nhạc ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học có chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, biễu diễn các loại hình âm nhạc, tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới; phát…

Xem thêm

Cơ cấu tổ chức

Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học

1. Giới Thiệu Chung Chức năng, nhiệm vụ Lịch sử hình thành và phát triển       Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học – Học viện AN Huế nguyên là Hệ Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy được thành lập từ năm 1976 trong giai đoạn đổi tên trường Quốc…

Xem thêm

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ      1. Tham mưu cho Giám đốc xây dựng mục tiêu, quy trình, quy định, kế hoạch triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện theo quy định của Bộ GDĐT, Bộ VHTTDL và của Học viện.  …

Xem thêm

Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc

 1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ:     1. Viện Nghiên cứu và Bảo tồn âm nhạc là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Học viện Âm nhạc Huế có chức năng nghiên cứu cơ bản, toàn diện, kết hợp với nghiên cứu ứng dụng và thực hiện việc sưu tầm, lưu trữ,…

Xem thêm

Phòng Hành chính, Tổng hợp

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ 1. Công tác Tổ chức cán bộ:     Tham mưu, tổ chức thực hiện việc quản lý về công tác tổ chức và cán bộ: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng, quản lý cán bộ; công tác kiện toàn bộ máy tổ chức; công…

Xem thêm

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Triển khai chuyên đề năm 2020 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     Sáng ngày 05/3/2020, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội nghị quán triệt và  triển khai chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách…

Xem thêm

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ            Ngày 21 tháng 02 năm 2020, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng…

Xem thêm

Hội nghị quán triệt nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính Trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 54-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045         Ngày 19/02/2020, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội nghị mở rộng triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW…

Xem thêm

Cơ sở vật chất

Dữ liệu đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

Đăng ký trực tuyến