Giới thiệu

Giới thiệu học viện

Giới thiệu học viện

  SỨ MẠNG            Đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực âm nhạc ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học có chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, biễu diễn các loại hình âm nhạc, tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới; phát…

Xem thêm

Cơ cấu tổ chức

Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học

1. Giới Thiệu Chung Chức năng, nhiệm vụ Lịch sử hình thành và phát triển       Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học – Học viện AN Huế nguyên là Hệ Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy được thành lập từ năm 1976 trong giai đoạn đổi tên trường Quốc…

Xem thêm

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ      1. Tham mưu cho Giám đốc xây dựng mục tiêu, quy trình, quy định, kế hoạch triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện theo quy định của Bộ GDĐT, Bộ VHTTDL và của Học viện.  …

Xem thêm

Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc

 1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ:     1. Viện Nghiên cứu và Bảo tồn âm nhạc là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Học viện Âm nhạc Huế có chức năng nghiên cứu cơ bản, toàn diện, kết hợp với nghiên cứu ứng dụng và thực hiện việc sưu tầm, lưu trữ,…

Xem thêm

Phòng Hành chính, Tổng hợp

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ 1. Công tác Tổ chức cán bộ:     Tham mưu, tổ chức thực hiện việc quản lý về công tác tổ chức và cán bộ: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng, quản lý cán bộ; công tác kiện toàn bộ máy tổ chức; công…

Xem thêm

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đại hội Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

       Trong hai ngày 30-31/7/2020, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực và trí tuệ, xây dựng Học viện Âm nhạc Huế xứng…

Xem thêm

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện

       Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Học viện về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2022; Được sự nhất trí của Đảng ủy Học viện, sáng ngày 25/5/2020 Chi bộ 3 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020…

Xem thêm

Triển khai chuyên đề năm 2020 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     Sáng ngày 05/3/2020, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội nghị quán triệt và  triển khai chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách…

Xem thêm

Cơ sở vật chất

Dữ liệu đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

Đăng ký trực tuyến