Cơ cấu tổ chức

Hội đồng học viện

Phòng chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Đặng Hùng Dũng – Phó Trưởng phòng Điều hành phòng  Điện thoại: 0905 708 885  Email: artdzung@gmail.com               ThS. Trần Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng  Điện thoại: 0908 448 235 Email: hungsaotruc@gmail.com     2. Thông tin liên hệ     – Địa…

Xem thêm

Phòng Hành chính, Tổng hợp

1. Lãnh đạo đơn vị       ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng phòng Điện thoại: 0989 076 907 Email: nguyenthanhhuong_haden@yahoo.com     CN. Trần Thị Thúy Vân – Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng Điện thoại: 0234 3838007 – 0985119449 Email: khtaichinh@gmail.com     ThS.CVC. Nguyễn Thị Phương Tú – Phó trưởng phòng…

Xem thêm

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

1. Lãnh Đạo đơn vị                                                                        ThS. Đặng Xuân Trường – Trưởng phòng                …

Xem thêm

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Lãnh đạo đơn vị              ThS. Mai Anh – Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Điện thoại: (0234) 3898 490 – 0914 078 178 Email: maianh176@gmail.com              ThS. Nguyễn Việt An – Phó Trưởng phòng Điện thoại: (0234) 3838 002 – 0353 763 110 Email: mauhoado71@gmail.com…

Xem thêm

Khoa chuyên ngành

Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học

1. Đội ngũ lãnh đạo         ThS Nguyễn Đức Thanh – Phó trưởng khoa phụ trách Điện thoại: 0986452080 Email: feguthanh@gmail.com             ThS Lê Hồng Lĩnh – Phó trưởng khoa Điện thoại: 0913417789 Email: honglinhnvh@gmail.com   2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Khoa Sáng tác,…

Xem thêm

Khoa Thanh nhạc

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách Điện thoại: 0983511020. Email: lananhthanhnhac020@gmail.com   2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Văn phòng Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Huế – 01 Lê Lợi Thành phố Huế.    …

Xem thêm

Khoa Kiến thức cơ bản

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Hoàng Như Khoa – Điều hành Khoa Điện thoại: 0905334354 Email: khoa8180@gmail.com   2. Thông tin liên hệ       –  Địa chỉ: Khoa Kiến thức Cơ bản. Số 01 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế       – Điện thoại: 0234 3837860…

Xem thêm

Khoa Piano

1. Lãnh đạo đơn vị         Ths. Trương Ngọc Chiến – Trưởng khoa  Điện thoại: 0903597733 Email: truongngocchientudio@gmail.com             Ths. Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng khoa Điện thoại: 0989638503 Email: hapiano76@gmail.com   4. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Văn phòng khoa Piano, Học viện…

Xem thêm

Các đơn vị trực thuộc

Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc

1. Lãnh đạo đơn vị         TS.Phan Thuận Thảo – Phó Viện trưởng điều hành Điện thoại: 0932 593 601  Email: thuanthaohue@yahoo.com.vn     2. Thông tin liên hệ     – Địa chỉ: Viện nghiên cứu và bảo tồn Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế…

Xem thêm

Trung tâm Thông tin, Thư viện

1. Lãnh đạo đơn vị         ThS. Nguyễn Thành Nhẫn – Điều hành Trung tâm  Điện thoại: 0234 2460503 – 0935530559 Email: nhanhvanhue@gmail.com   2.Thông tin liên hệ       – Địa chỉ: Trung tâm Thông tin, Thư viện, Học viện Âm nhạc Huế, Số 01 Lê Lợi – Thành phố Huế …

Xem thêm

Trung tâm Biểu diễn âm nhạc

1. Lãnh Đạo đơn vị           ThS. Trần Đình Khắc Du – Phó Giám đốc điều hành Điện thoại: 0234.2460507 – 0857566038 Email: trandinhkhacdu@gmail.com             CN. Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc  Điện thoại: 0234.2460507 – 0985555446 Email: trungtamamnhachue@gmail.com     2. Thông tin liên hệ…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến