Banner Khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ

Thông Báo

Quản Lý Khoa Học

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2017          Sáng ngày 07 tháng 12 năm 2017, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2017: “Nghiên cứu vấn đề trang bị kỹ năng Piano cho các chuyên ngành Sáng tác, Lý…

Xem thêm

Nghiệm thu hoạt động khoa học “Tiếng Dương cầm”

NGHIỆM THU HOẠT ĐỘNG NCKH “ TIẾNG DƯƠNG CẦM”          Thực hiện nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học năm 2017 của Học viện Âm nhạc Huế, hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (1962-2017) và 10 năm thành lập Học viện Âm nhạc Huế, chiều ngày 21 tháng…

Xem thêm

Danh mục hoạt động Khoa học từ năm 2008

Stt Danh mục hoạt động Đơn vị thực hiện Năm Kết quả 1 Giới thiệu tác phẩm mới Khoa Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy 2008 Hoàn thành 2 Hoạt động biểu diễn học thuật của Giảng viên Khoa Nhạc cụ Dân tộc 2008 Hoàn thành 3 Hoạt động biểu diễn học thuật…

Xem thêm

Văn Bản Khoa Học

Danh Sách Các Văn Bản Khoa Học 1. BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 2. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  CẤP CƠ SỞ HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Đăng ký trực tuyến