Banner Quản Lý Khoa Học

Quản Lý Khoa Học

Quản Lý Khoa Học

Hội thảo khoa học “Nghệ thuật biểu diễn đàn Tranh Việt Nam trong thời kỳ đổi mới – Thực trạng và giải pháp”

     Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ với đề tài: “Nghệ thuật biểu diễn đàn Tranh Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”. Chiều ngày 31/5/2023, tại Học viện Âm nhạc Huế đã diễn ra Hội thảo khoa học “Nghệ thuật biểu diễn đàn Tranh Việt Nam trong thời…

Xem thêm

Hội thảo Khoa học “Đào tạo âm nhạc Di sản trong bối cảnh hiện nay”

      Sáng ngày 29/4/2022, Học viện Âm nhạc Huế (Học viện) phối hợp với Trường Đai học Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Quân đội tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo âm nhạc di sản trong bối cảnh hiện nay”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực…

Xem thêm

Hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021

       Thực hiện kế hoạch nghiệm thu các đề tài, hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021. Ngày 18/11/2021, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Chuyển biên, chú giải sách “Di tình nhã điệu” nhạc phổ Hán Nôm về bài bản Ca Huế” do TS. Phan…

Xem thêm

Hội thảo giảng dạy các môn kiến thức âm nhạc: Thực trạng và giải pháp

      Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn kiến thức âm nhạc, sáng ngày 18/12/2020, Khoa Sáng tác – Chỉ huy – Âm nhạc học tổ chức Hội thảo “Giảng dạy các môn kiến thức âm nhạc: Thực trạng và giải pháp”      Tham dự hội thảo có TS. Hà…

Xem thêm

Nghiệm thu các nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2018

        Thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2018,  cuối năm 2018, Hội đồng khoa học Học viện Âm nhạc Huế đã tiến hành nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN đã trúng tuyển xét chọn, tuyển chọn đưa vào thực hiện năm 2018, bao gồm 03 đề tài NCKH và…

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2017          Sáng ngày 07 tháng 12 năm 2017, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2017: “Nghiên cứu vấn đề trang bị kỹ năng Piano cho các chuyên ngành Sáng tác, Lý…

Xem thêm

Nghiệm thu hoạt động khoa học “Tiếng Dương cầm”

NGHIỆM THU HOẠT ĐỘNG NCKH “ TIẾNG DƯƠNG CẦM”          Thực hiện nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học năm 2017 của Học viện Âm nhạc Huế, hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (1962-2017) và 10 năm thành lập Học viện Âm nhạc Huế, chiều ngày 21 tháng…

Xem thêm

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ

Stt Danh mục đề tài Người thực hiện Mã số Năm nghiệm thu Kết quả 01 Tìm hiểu nghệ thuật hòa tấu nhạc cung đình Huế ThS. Thân Trọng Bình B.1998.11.08 2003 Khá 02 Công tác đào tạo Thanh nhạc tại trường ĐHNT Huế NGƯT.TS.Trương Ngọc Thắng B.2006.ĐHH05-03 2006 Tốt 03 Dữ liệu điện tử…

Xem thêm

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN

Stt Danh mục đề tài Người thực hiện Năm Kết quả 1 Vị trí của ca khúc cách mạng trong đời sống tinh thần sinh viên hiện nay. Trần Minh Hưng (ĐH3) 2008 Hoàn thành 2 Ứng dụng công nghệ Sample trong việc giảng dạy cho giáo viên ngành Sư phạm Nhạc Trần Thị Trang…

Xem thêm

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN NĂM 2013

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM  NHẠC HUẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Thừa Thiên Huế, ngày 28  tháng 2 năm 2013 DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ…

Xem thêm

Danh mục hoạt động Khoa học từ năm 2008

Stt Danh mục hoạt động Đơn vị thực hiện Năm Kết quả 1 Giới thiệu tác phẩm mới Khoa Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy 2008 Hoàn thành 2 Hoạt động biểu diễn học thuật của Giảng viên Khoa Nhạc cụ Dân tộc 2008 Hoàn thành 3 Hoạt động biểu diễn học thuật…

Xem thêm

Văn Bản Khoa Học

Danh Sách Các Văn Bản Khoa Học 1. BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 2. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  CẤP CƠ SỞ HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

12

Đăng ký trực tuyến