Quản Lý Khoa Học

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN 01/01/2016

Stt

Danh mục đề tài

Người thực hiện

Năm

Kết quả

1

Vị trí của ca khúc cách mạng trong đời sống tinh thần sinh viên hiện nay.

Trần Minh Hưng (ĐH3)

2008

Hoàn thành

2

Ứng dụng công nghệ Sample trong việc giảng dạy cho giáo viên ngành Sư phạm Nhạc

Trần Thị Trang (ĐH2)

2008

Hoàn thành

3

Tìm hiểu ca trù Nghệ An

Nguyễn Minh Hoàn

2008

Hoàn thành

4

Sơ lược về Âm nhạc cảu các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An

Nguyễn Hải Bình

2008

Hoàn thành

5

Hò khoan Lệ Thuỷ

Đặng Thị Thanh Huyền (SP3)

2011

Đang triển khai

 

Đăng ký trực tuyến