Quản Lý Khoa Học

Danh mục hoạt động Khoa học từ năm 2008 01/01/2016

Stt

Danh mục hoạt động

Đơn vị thực hiện

Năm

Kết quả

1

Giới thiệu tác phẩm mới

Khoa Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy

2008

Hoàn thành

2

Hoạt động biểu diễn học thuật của Giảng viên

Khoa Nhạc cụ Dân tộc

2008

Hoàn thành

3

Hoạt động biểu diễn học thuật của Sinh viên

Khoa Nhạc cụ Dân tộc

2008

Hoàn thành

4

Thu chương trình làm tư liệu giảng dạy – học tập (hòa tấu + độc tấu)

Khoa Nhạc cụ Dân tộc

2008

Hoàn thành

5

Đệm nhạc “ Giai điệu mùa thu” (Giới thiệu tác phẩm mới)

Khoa Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy

2008

Hoàn thành

6

Biểu diễn chương trình Tốt nghiệp Đại học Piano

Khoa P-A-O

2008

Hoàn thành

7

Sưu tầm, sưu tập và Mĩing các dữ liệu Audio ca đàn Huế. (Các nghệ nhân đã mất và già yếu để lưu trữ bảo tồn và xuất bản giới thiệu)

Viện Nghiên cứu ÂN

2009

Hoàn thành

8

Tổng danh mục dân ca, âm nhạc khu vực miền Trung – Tây nguyên

Viện Nghiên cứu ÂN

2009

Hoàn thành

9

Biên tập và xuất bản Thông báo khoa học số 1

Viện Nghiên cứu ÂN

2009

Hoàn thành

10

Chương trình tốt nghiệp Bậc Đại học ST-LL

Khoa Sáng tác – Lý luận – Chỉ huy

2009

Hoàn thành

11

Chương trình tốt nghiệp Bậc Đại học khoa ÂNTT

Khoa Âm nhạc Truyền Thồng

2009

Hoàn thành

12

Thu đĩa CD

Khoa Âm nhạc Truyền Thồng

2009

Hoàn thành

13

Câu lạc bộ học thuật

Khoa Âm nhạc Truyền Thồng

2009

Hoàn thành

14

Câu lạc bộ học thuật

Khoa Âm nhạc Truyền Thồng

2009

Hoàn thành

15

Biểu diễn chuyên đề

Khoa Giao hưởng

2009

Hoàn thành

16

Biểu diễn chuyên đề Bộ môn kèn

Khoa Giao hưởng

2009

Hoàn thành

17

Tình hình Âm nhạc Giao hưởng hiện nay

Khoa Giao hưởng

2009

Hoàn thành

18

Chuyên đề về các cuộc thi tài năng các nhạc cụ Giao hưởng

Khoa Giao hưởng

2009

Hoàn thành

19

Biểu diễn Piano

Khoa Piano – Accord – Organ

2009

Hoàn thành

20

Biểu diễn Piano

Khoa Piano – Accord – Organ

2009

Hoàn thành

21

Biểu diễn Piano

Khoa Piano – Accord – Organ

2009

Hoàn thành

22

Biểu diễn Piano

Khoa Piano – Accord – Organ

2009

Hoàn thành

23

Giới thiệu về thể hiện các tác phẩm của J.S.Bach viết cho đàn Piano

Khoa Piano – Accord – Organ

2009

Hoàn thành

24

Biểu diễn Guitare cổ điển

Khoa Thanh nhạc – Guitare

2009

Hoàn thành

25

Biểu diễn chuyên đề

Khoa Sư phạm

2009

Hoàn thành

26

Hoạt động chuyên đề

Phòng QLKH-ĐN

2009

Hoàn thành

27

Hội thảo khoa học: Bảo tồn và phát huy các giá trị Âm nhạc Di sản khu vực MT.TN

Viện nghiên cứu Âm nhạc

Phòng Đào tạo

Phòng QLKH

Khoa Âm nhạc Di sản

2009

Hoàn thành

28

Giới thiệu các ca khúc cổ điển trong chương trình giảng dạy Thanh nhạc

Khoa Thanh nhạc – Guitare

 

2010

Hoàn thành

29

Chương trình giới thiệu các loại giọng trong lối hát  Belcanto

Khoa Thanh nhạc – Guitare

 

2010

Hoàn thành

30

Chương trình biểu diễn Guitare cổ điển

Khoa Thanh nhạc – Guitare

2010

Hoàn thành

31

Chương trình biểu diễn của giảng viên khoa Sư phạm

 

Khoa Sư phạm

2010

Hoàn thành

32

Chương trình biểu diễn báo cáo kết quả học tập

Khoa Sư phạm

Khoa Sư phạm

2010

Hoàn thành

33

Chương trình biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN

 

Khoa Sư phạm

2010

Hoàn thành

34

Chương trình sinh viên tốt nghiệp 2009-2010

Khoa Âm nhạc truyền thồng

2010

Hoàn thành

35

Chương trình biểu diễn của sinh viên

Khoa Âm nhạc truyền thồng

2010

Hoàn thành

36

Chương trình biểu diễn của giảng viên

Khoa Âm nhạc truyền thồng

2010

Hoàn thành

37

Hội thảo chuyên đề về đào tạo AN Di sản HVAN

Khoa AN Di sản

2010

Hoàn thành

38

Báo cáo kết quả học tập Học kỳ I

Khoa AN Di sản

2010

Hoàn thành

39

Báo cáo học thuật

Khoa AN Di sản

2010

Hoàn thành

40

Biểu diễn của SV-HS đạt kết quả cao trong chuyên môn

Khoa Giao hương

2010

Hoàn thành

41

Biểu diễn của SV-HS đạt kết quả cao trong năm học 2009-2010

 

Khoa Giao hương

2010

Hoàn thành

42

Biểu diễn Hòa tấu thình phòng của giảng viên

 

Khoa Giao hương

2010

Hoàn thành

43

Biểu diễn chương trình thính phòng Piano kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhạc sỹ Chopin

Khoa Piano- Accordeon- Organ

2010

Hoàn thành

44

Biểu diễn chương trình thính phòng Piano

Khoa Piano- Accordeon- Organ

 

2010

Hoàn thành

45

Biểu diễn chương trình thính phòng Piano kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhạc sỹ Chopin

Khoa Piano- Accordeon- Organ

 

2010

Hoàn thành

46

Sinh hoạt ngoại khóa môn Giáo dục Chính trị chuyên đề: Tìm hiểu về cuộc Vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

 

Khoa cơ bản

2010

Hoàn thành

47

Sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề giáo dục giới tính trong học đường

 

Khoa cơ bản

 

2010

Hoàn thành

48

Sinh hoạt chuyên đề công tác chủ nhiệm của các lớp Văn hóa tại Học viện

 

Khoa cơ bản

 

2010

Hoàn thành

49

 

Giới thiệu thể loại Opera

 

Ban Giám đốc

 

 

2010

Hoàn thành

51

Giới thiệu tác phẩm mới của GV, SVHS khoa ST-LL-CH

 

Khoa ST-LL-CH

 

2010

Hoàn thành

52

Ra mắt tập san của hệ SV-HS

 

Khoa ST-LL-CH

 

2010

Hoàn thành

53

 

Giới thiệu tác phẩm mới của GV, SVHS khoa ST-LL-CH ( chủ đề Huế và Học viện)

 

Khoa ST-LL-CH

 

2010

Hoàn thành

54

Chương trình biểu diễn học thuật

Khoa ANTT

2011

Khá

55

Chương trình biểu diễn học thuật

Khoa ANTT

2011

Đang triển khai

56

Hoà tấu Guitare cổ điển

Khoa Thanh nhạc – Guitare

2011

Đang triển khai

57

Chương trình biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc cổ điển

Khoa Thanh nhạc – Guitare

2011

Đang triển khai

58

Báo cáo kết quả học kỳ I

Khoa Âm nhạc Di sản

2011

Khá

59

Biểu diễn học thuật

Khoa Âm nhạc Di sản

2011

Tốt

60

Báo cáo kết quả học kỳ II

Khoa Âm nhạc Di sản

2011

Đang triển khai

61

Chương trình giới thiệu tác phẩm mới của giảng viên và sinh viên

Khoa ST-LL-CH

2011

Đang triển khai

62

Giao lưu hợp xướng giữa các khoa

Khoa ST-LL-CH

2011

Đang triển khai

63

Biểu diễn báo cáo của các hình thức Hoà tấu, dàn nhạc

Khoa Giao hưởng

2011

Tốt

64

Yếu tố tâm lý và kỹ năng cần thiết đối với sinh viên

Khoa Giao hưởng

2011

Đang triển khai

65

Biểu diễn học thuật chuyên đề

Khoa Giao hưởng

2011

Đang triển khai

66

Biểu diễn báo cáo thành tích của HSSV giỏi và suất sắc của khoa

Khoa Giao hưởng

2011

Tốt

67

Biểu diễn báo cáo 10 tác phẩm chuyển từ ca khúc cho đàn Violon

Sản phẩm tập nhạc 10 bài

Khoa Giao hưởng

2011

Đang triển khai

68

Hội nghị chuyên đề “ Đổi mới chuyên đề chương trình…….”

Khoa Sư Phạm

2011

Đang triển khai

69

Chương trình biểu diễn của sinh viên

Khoa Sư phạm

2011

Đang triển khai

70

Biểu diễn báo cáo kết quả học tập 2010-2011

Khoa Sư phạm

2011

Khá

71

Chương trình biểu diễn Piano cổ điển

Khoa Piano

2011

Khá

72

Chương trình biểu diễn Piano cổ điển

Khoa Piano

2011

Đang triển khai

73

Chương trình biểu diễn Piano cổ điển các tác giả trường phái Âm nhạc Cổ điển-Lãng mạn

Khoa Piano

2011

Đang triển khai

 

Đăng ký trực tuyến