Quản Lý Khoa Học

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN NĂM 2013 01/01/2016

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỌC VIỆN ÂM  NHẠC HUẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Thừa Thiên Huế, ngày 28  tháng 2 năm 2013

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN  NĂM 2013

(BẢN CHÍNH THỨC)

I. Danh mục đề tài NCKH chuyên ngành Sáng tác

 

Stt

 

Tên đề tài – Mã số

 

Chủ nhiệm đề tài

 

Đơn vị

 

1

Hòa tấu dây + kèn gỗ -Romance –  HVANH.ST.2013.11.02

Nguyễn Đức Thanh

Khoa

ST-LL-CH

 
 

Tổng cộng: 01 đề tài

     

II. Danh mục đề tài NCKH Cơ bản

 

Stt

 

Tên đề tài – Mã số

 

Chủ nhiệm đề tài

 

Đơn vị

 

1

Đệm nhạc nhẹ cơ bản trên Piano – HVANH.CB.2013.11.02

 

Trương Ngọc Chiến

Khoa P-A-O

 

2

Dữ liệu tham khảo nghe nhìn phục vụ cho việc dạy và học môn PTTP âm nhạc( Ngành Sư phạm Âm nhạc) – HVANH.CB.2013.11.03

Lê Hồng Lĩnh

Khoa

ST-LL-CH

 

3

Hát Bả trạo, Bài chòi, Sắc bùa ở T.T.Huế  –  HVANH.CB.2013.11.04

Ngô Thị Thủy

Khoa

ST-LL-CH

 

4

Hát sắc bùa Quãng Ngãi – HVANH.CB.2013.11.05

Hoàng Đình Phương

Viện

Nghiên cứu

 

5

Tìm hiểu âm hưởng dân ca trong các tác phẩm khí nhạc Việt Nam viết cho đàn Cello trình tấu – HVANH.CB.2013.11.06

Đào Thị Thanh Huyền

Phòng Đào tạo

 

6

Phương pháp tiếp cận và luyện tập để hoàn thành một tác phẩm mới đối với sinh viên học sinh học đàn Violon tại Học viện Âm nhạc Huế – HVANH.CB.2013.11.10

Nguyễn Ngọc Ban

Khoa

Giao hưởng

 

7

Soạn phần đệm Piano cho ca khúc thanh nhạc Việt Nam trình độ Trung cấp – HVANH.CB.2013.11.12

Huỳnh Đăng Toại Kỳ

Khoa Sư phạm

 

8

Tìm hiểu các điệu hát dân ca Êđê -HVANH.CB.2013.11.13

Nguyễn Công Tích

Viện

Nghiên cứu

 

9

Sưu tầm và giới thiệu các nhạc cụ của người dân tộc chứt vùng Quảng Bình – Hà Tĩnh – HVANH.CB.2013.11.14

Hoàng Văn Chính

Văn phòng

 

 

Tổng cộng: 09 đề tài

     

III. Danh mục hoạt động

Stt

Danh mục hoạt động

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

 

1

Hội nghị “ Nâng cao chất lượng thực tập sư phạm”

Khoa Sư phạm Âm nhạc

 

2

Điền dã, sưu tầm Hò bài Thai của các Nghệ nhân tại Huế

Viện nghiên cứu Âm nhạc

 

3

Biểu diễn trao đổi học thuật của Nghệ nhân Hầu văn Huế

Viện nghiên cứu Âm nhạc

 
 

Đăng ký trực tuyến