Quản Lý Khoa Học

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ 01/01/2016

Stt

Danh mục đề tài

Người thực hiện

Mã số

Năm nghiệm thu

Kết quả

01

Tìm hiểu nghệ thuật hòa tấu nhạc cung đình Huế

ThS. Thân Trọng Bình

B.1998.11.08

2003

Khá

02

Công tác đào tạo Thanh nhạc tại trường ĐHNT Huế

NGƯT.TS.Trương Ngọc Thắng

B.2006.ĐHH05-03

2006

Tốt

03

Dữ liệu điện tử về Âm nhạc dân gian và cổ truyền Việt Nam

ThS. Bùi Ngọc Phúc

B.2007.ĐHH05-07

2007

Tốt

04

Ứng dụng tin học trong giảng dạy môn phân tích tác phẩm âm nhạc

ThS. Thân Trọng Bình

B.2007.ĐHH-09

2007

Khá

05

Vấn  đề đào tạo môn violon tại Học viện Âm nhạc Huế

ThS. Lê Nguyên Hồng

B.2008

2008

Khá

 

Đăng ký trực tuyến