Hoạt động biểu diễn

Thông báo

Chương trình biểu diễn

Chương trình giao lưu nghệ thuật Học viện Âm nhạc Huế – Dàn Hợp xướng Trường Trung học Mountain View – Hoa Kỳ

          Chiều ngày 15/4/2019 Dàn hợp xướng Trường Trung học Mountain View đã có buổi biểu diễn giao lưu tại Học viện Âm nhạc Huế.           Dàn Hợp xướng Madrigals được thành lập năm 1998 và do cô Jill Denny phụ trách với tiêu chí hoạt động là “mỗi thành viên…

Xem thêm

Chương trình biễu diễn “Piano Concert Spring 2019”

           Trong khuôn khổ các hoạt động tại Việt Nam, chiều ngày 23 tháng 02 năm 2019, tại Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức chương trình biễu diễn “Piano Concert Spring 2019”.           Tham gia chương trình có GS. Nghệ sĩ. Nhà soạn nhạc Vasily Fyodorovitch Shcherbakov đến từ…

Xem thêm

Chương trình biểu diễn nghệ thuật giữa Học viện Âm nhạc Huế và Ban nhạc Red Axes – Israel

          Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu, biểu diễn tại Việt Nam, sáng ngày 08 tháng 01 năm 2019, tại Học viện Âm nhạc Huế đã diễn ra chương trình giao lưu biểu diễn giữa Học viện Âm nhạc Huế và Ban nhạc Red Axes – Israel           Tham…

Xem thêm

Giao lưu nghệ thuật giữa Học viện Âm nhạc Huế và Trường Đại học Công nghệ Rajamangala Isan – Thái Lan.

         Nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa Thái Lan tại Việt Nam, ngày 11 tháng 9 năm 2018, tại Học viện Âm nhạc Huế đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Học viện Âm nhạc Huế và Trường Đại học Công nghệ Rajamangala Isan…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến