Hoạt động biểu diễn

Thông báo

Chương trình biểu diễn

Chương trình biểu diễn nghệ thuật giữa Học viện Âm nhạc Huế và Ban nhạc Red Axes – Israel

          Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu, biểu diễn tại Việt Nam, sáng ngày 08 tháng 01 năm 2019, tại Học viện Âm nhạc Huế đã diễn ra chương trình giao lưu biểu diễn giữa Học viện Âm nhạc Huế và Ban nhạc Red Axes – Israel           Tham…

Xem thêm

Giao lưu nghệ thuật giữa Học viện Âm nhạc Huế và Trường Đại học Công nghệ Rajamangala Isan – Thái Lan.

         Nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa Thái Lan tại Việt Nam, ngày 11 tháng 9 năm 2018, tại Học viện Âm nhạc Huế đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Học viện Âm nhạc Huế và Trường Đại học Công nghệ Rajamangala Isan…

Xem thêm

Chương trình nghệ thuật trở về cố đô

         Nằm trong khuôn khổ Nhạc hội đàn Bầu lần thứ ba do CLB Nghệ thuật đàn Bầu Việt Nam phối hợp với Học viện Âm nhạc Huế tổ chức, Chương trình nghệ thuật đặc biệt đã diễn ra vào tối 21/12/2017 tại Học viện Âm nhạc Huế với sự tham gia…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến